Leiding inspectie

Inspectie en advisering van leidingen ter voorkoming van ongeplande stops

Het is van groot belang om interne en externe leidingen in en rond de ketelinstallaties tijdig en regelmatig te inspecteren.
Door onze ervaring en ervaring toe te voegen aan uw mechanical procesinfrastructuur, houd u grip op uw installatie. Hierdoor kan het aantal ongeplande stops worden geminimaliseerd en kan het reguliere onderhoud normaal worden ingepland.

Als gevolg van een gewijzigde procesvoering en/of het inzetten van uw installatie in het productieproces, kunnen er veranderingen optreden in het mechanische proces.
Deze gedragsveranderingen treden niet alleen op in leidingen maar ook bij ophangingen, stuurpunten en aansluitingen van equipement, met als gevolg veranderingen in de standen van veerhangers, veranderde belastingen in leidingen, ophang- en of steunpunten, conditie isolatie, etc.
Geringe wijzigingen kunnen daarmee verstrekkende gevolgen hebben die weer tot uitval kunnen leiden.
Gedurende de inspectie besteden wij ook aandacht aan de omgeving waarin de leiding zich bevindt,
want deze is van belang voor de algehele beoordeling.

Wat kan HiLux5 voor u betekenen:
Onze experts met hun jarenlange kennis en ervaring op dit gebied kunnen voor u een complete inspectie (mechanical en proces) met de daarbij behorende rapportage verzorgen.

Wat wordt er beoordeeld:

 • Algemeen
  • procesvoering
  • modificaties
  • schade/storingen
 • Isolatie / tracing
 • Ophangingen
 • Vaste punten
 • Aansluitingen op equipement
 • Afwateringen en ontluchtingen

Welke middelen zetten wij in:

 • Meetinstrumenten voor het vaststellen van verplaatsing
 • Warmtebeeldcamera’s voor temperatuur indicatie
 • Digitale camera’s voor vastleggen.
 • Tekenprogramma’s (SolidWorks/AutoCad);
 • Rekenprogramma’s ( SCIA Engineer staalconstructie en steigerberekeningen)
 • Flexibiliteitberekeningen:
  • P10
  • Caesar
 • Flow Studies (Comsol)
leidinginsp-11
leiding-insp-4
leiding-insp-3
leiding-insp-5

Wanneer u geïnteresseerd bent in een onafhankelijk advies, een berekening, dan wel of uitvoerende ondersteuning,
neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.