Historie

Als gevolg van aanhoudende consolidatie rond de eeuwwisseling van bedrijven en activiteiten met expertise in de engineering, bouw en onderhoud van ketelinstallaties en fornuizen, dreigde veel kennis en ervaring op dit gebied verloren te gaan. Die voorspelling is intussen keihard bewaarheid.

In 2005 hebben een vijftal specialisten gemeend dat zij hun toekomst in eigen handen moesten nemen met de oprichting van Hilux5. Daarmee bundelden zij hun kennis en ervaring en vormden zo een basis om de expertise verder uit te bouwen en beschikbaar te maken voor operators van deze installaties. In de eerste jaren van haar bestaan heeft Hilux5 zich met name gericht op het ondersteunen  van gebruikers met de engineering  van oplossingen en de uitvoering van nieuwbouw van ketelinstallaties en onderhoudstops.

Hilux5 ontwikkelt specifieke, technische oplossingen in en rondom thermische installaties. Een voorbeeld hiervan is de ketel specifieke, veilige steigerondersteuningsconstructie welke heel veel tijd en kosten besparen en een maximale veilige werksituatie creëert.

Het is altijd onze ambitie geweest om als Hilux5 in eigen beheer uitvoering te geven aan de oplossingen die wij zelf hebben bedacht. Dat hebben we dan ook van het begin af gedaan. Gedurende de laatste jaren hebben wij steeds grotere en complexere projecten in opdracht gekregen en tot een goed einde gebracht. Onze organisatie heeft zich aangepast aan de veranderende eisen en omstandigheden en met succes vele,  gevarieerde projecten tot voldoening van de klant en op veilige wijze, afgerond.

Momenteel  vormt Hilux5 een uitstekend alternatief met een voor Nederland ongekende concentratie van technische kennis en ervaring. In samenwerking met de andere leden  binnen de Rankine Group™ beheerst Hilux5 de engineering en uitvoering van alle disciplines: Proces, Mechanical, E&I/Controls.